Partnering, avtal och juridisk rådgivning

Det bästa och enklaste sättet att undvika eventuella tvister i samband med ett byggprojekt är genom att vara noggrann redan från start. Det är dock inte ovanligt att man är stressad inför en renovering och kanske inte hinner eller kommer ihåg alla viktiga papper – eller att man helt enkelt struntar i att läsa igenom avtalet ordentligt. I många fall går det bra, men det kan också leda till jobbiga och svåra situationer om det uppstår en tvist mellan dig och hantverkaren. Genom att få hjälp med avtal och juridisk rådgivning kan minska risken för tvister och samtidigt få hjälp om de skulle uppstå.

Partnering

Ett av de vanligaste samarbetsformerna är samverkan mellan byggherren och olika underentreprenader. Partnering eller samverkansavtal är populärt eftersom det ger snabbt en uppdelning av ett komplext byggprojekt. Dock finns många fallgropar och många av de vanligaste avtalsmallarna har påtagliga brister. Se till at få ert avtal synat av en kompetent fastighetsadvokat.

Avtalstvist

Vid en eventuell tvist är det ett skriftligt avtal som kommer vara ledande och det som slutresultatet av tvisten kommer att baseras på. Det är viktigt att avtalet är detaljerat och att båda parter signerar. Skulle det vara så att du känner dig osäker på vad som ska eller inte ska vara med i avtalet kan du vända dig till en jurist för vägledning och rådgivning i frågan. Avtalet bör bland annat innehålla information om vad det är som ska utföras, hur mycket det kommer att kosta och när arbetet beräknas vara klart. Detta är extra viktigt om det handlar om större och mer omfattande projekt där du lägger ut mycket pengar.

Svara